Termeni si Conditii de Utilizare ExpertCoach.Ro

Adresa noastră este www.expertcoach.ro

Definiții și Termeni

ExpertCoach.ro – este marca înregistrată a S.C. Niuvo Internațional S.R.L. persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Mun. București, Splaiul Independenței nr. 273, Etaj 3, Corp 3, Sector 6, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/561/17.01.2018, cod unic de înregistrare fiscală RO 38708439
Vânzător – S.C. Niuvo Internațional S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 273, Etaj 3, Corp 3, Sector 6, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/561/17.01.2018, cod unic de înregistrare fiscală RO 38708439

Cumpărător – persoană fizică care își face un Cont pe Site-ul ExpertCoach.ro și plasează o Comandă.
Client – persoană fizică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către S.C. Niuvo Internațional S.R.L. (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între S.C. Niuvo Internațional S.R.L. și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.
Utilizator – orice persoană fizică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condițîi Generale.
Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.
Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.).

Site – domeniul www.expertcoach.ro și subdomeniile acestuia.
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția să de a achiziționa Abonamente și Servicii de pe Site.
Abonamente și Servicii – orice abonament sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.
Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Anunțuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător sau Utilizator.
Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.
Conținut: toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
informațîi legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioada;
informațîi legate de Abonamentele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.
Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, inclusiv cele descrise și/sau furnizate de Utilizatori, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către Utilizator.
Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un produs/serviciu. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.
Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui articol,review sau ca răspuns la un alt comentariu.
Întrebare – formulă de adresare către Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.
Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare prin Site, în pagina unui anumit produs/serviciu. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții sau prin utilizarea formularelor prezente pe Site.
Document – prezentele Termene și Condiții.
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta, precum și a Serviciilor și Promoțiilor unor Utilizatori și prezentate către abonați.
Tranzacție – încasarea unei sume rezultate din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către S.C. NIUVO INTERNAȚIONAL S.R.L., Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Documente contractuale

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu o formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (prin e-mail) sau telefonic.
2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a schimba cantitatea/durata Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.
2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de livrare/finalizare a Comenzii.

Politică de vânzare/abonare Online

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate S.C. Niuvo Internațional S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel S.C. Niuvo Internațional S.R.L. . În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al ExpertCoach.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.
3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru această.
3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, S.C. Niuvo Internațional S.R.L. își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip CAPTCHA, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.
3.4. S.C. Niuvo Internațional S.R.L. poate publica pe Site informațîi despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.
3.6. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.
3.7 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
3.8. După achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se poate solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea poate fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul poate contribui la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor/Serviciilor.

Cesionarea și subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Dreptul la proprietate intelectuală și industrială

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, trebuie să respecte integral dreptul internațional la proprietate intelectuală și industrială. Mai mult, Utilizatorul are 3 opțiuni: să trimită exclusiv conținut atestat drept proprietatea exclusivă a Utilizatorului, să achiziționeze un pachet ce include conținut third party selectat în prealabil de utilizator sau să menționeze sursa originală de unde a fost preluat în textul articolelor. S.C. Niuvo Internațional S.R.L. rezervă toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare) pentru conținutul site-ului în afară de articolele publicate de Utilizatori.
5.2. Clientului/Cumpărătorului NU îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de S.C. Niuvo Internațional S.R.L. , includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al S.C. Niuvo Internațional S.R.L. asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al ExpertCoach.ro și a partenerilor .
5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc intermediat de Vânzător, se află sub incidența deținătorului original al dreptului de utilizare, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între S.C. Niuvo Internațional S.R.L. și Cumpărător, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea S.C. Niuvo Internațional S.R.L. cu referire la acel Conținut.
5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut de pe site numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu întră în conflict cu prevederile Documentului.
5.5. În cazul în care S.C. Niuvo Internațional S.R.L. conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urmă acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea S.C. Niuvo Internațional S.R.L. pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urmă acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea S.C. Niuvo Internațional S.R.L. și/sau al angajatului/prepusului S.C. Niuvo Internațional S.R.L. care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care această există, față de respectivul conținut.
5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Comandă

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate în procesul de Comandă. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsură în care există stoc disponibil pentru această. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.
6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la dată plasării Comenzii.
6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
6.4. Vânzătorul poate anula o Comandă efectuată de către Cumpărător, în urmă unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de S.C. Niuvo Internațional S.R.L. , în cazul plății online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun fizic sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 de zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare – cu excepția abonamentelor la servicii ce includ promovare online prin terțe părți- detalii la punctul 7.1
Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
– ziua în care Cumpărătorul întră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
– ziua în care Cumpărătorul întră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,
6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de anulare a comenzii.
6.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda a fost deja achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
6.7.2. pentru Comenzile achitate cu Card bancar-> prin virament bancar;
6.8. Vânzătorul va putea amână rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute, dacă acestea nu sunt virtuale

6.9. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile lucrătoare de la dată la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la dată la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6.9.1 Informațîi cu privire la caracteristicile produsului sunt disponibile pe paginile produselor de pe Site-ul nostru. Din punct de vedere legal, conținutul Site-ului nu reprezintă o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați comandă prin intermediul Site-ului nostru, comanda constituie o ofertă de cumpărare a unui produs/abonament la servicii descrise pe acest Site. Comandă dvs. este urmată de acceptarea noastră, conform celor descrise în continuare.

6.9.2 Comanda poate fi plasată numai prin intermediul Site-ului nostru. Pentru a face acest lucru, veți parcurge un proces simplu, la sfârșitul căruia veți confirma comandă apăsând butonul “Finalizează comandă”. Butonul va indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligația dvs. de plată. Înainte de confirmarea comenzii, sunteți întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit și veți avea întotdeauna posibilitatea de a verifica și eventual de a corecta comanda.

6.9.3 După plasarea unei comenzi, veți primi un e-mail prin care confirmăm primirea și înregistrarea comenzii dvs. (“Primire Comandă / Confirmare”). Acest lucru nu înseamnă că această comandă a fost acceptată. Astfel cum a fost stabilit mai sus, comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare efectuată de dvs. a unui produs listat pe Site-ul nostru. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi. Contractul dintre dvs. și noi va fi format numai după acceptarea de către noi a comenzii dvs – câteodată ca urmare a unei verificări prin e-mail. Contractul se va referi doar la acele produse/servicii pentru care am acceptat comandă plasată de către dvs, urmând a vă transmite o confirmare de acceptare a comenzii printr-un e-mail prin care va informăm că produsul a fost expediat (“Confirmarea Expedierii”). În cazul în care nu putem onora un contract din cauza unei incompatibilități între cerințele serviciilor cerute și experiența profesională a Clientului, a stocului insuficient de produse, a unei erori tehnice, a lipsei prezenței unui serviciu terț inclus în abonament ori neconformități constatate în momentul procesului de expediere, vă vom informa cu privire la această situație și vom rambursa sumele plătite de către Dvs. pentru acest produse, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile de rambursare din secțiunea referitoare la drepturile dvs. statutare de retragere prevăzute în aceste Condiții de Furnizare, în decurs de cel mult 7 zile lucrătoare de la data la care ne-ați comunicat decizia Dvs. de terminare a contractului.

Condiții de plată

Pentru plata cu cardul, tranzactia va aparea pe extrasul de cont cu numele EXPERTCOACH.RO

Modalitate de livrare

Livrarea si verificarea produselor digitale achizitionate se face in contul de client creat înainte în procesul de plasare a comenzii și poate fi verificat în zona Administrare Abonament.

Pentru pachetele care includ soluții de programare de sesiuni online, puteți accesa zona de rezervări online și seta profilul individual din meniul Rezervări.

Pentru pachetele care includ promovare online, puteți solicita un raport al traficului primit de pagina personală și de articolele promovate la adresa admin @ expertcoach.ro – acesta va fi generat și livrat în maxim 2 zile lucrătoare.

Anularea tranzacției

După anularea unei tranzacții prin card, banca emitenta va debloca suma blocata în contul clientului în termen de 1-30 de zile, in funcție de politica fiecăreia. Anularea tranzacției presupune renunțarea la toate extra beneficiile asociate cu abonamentul achiziționat inițial.

Rambursarea / restituirea tranzacției

Rambursarea comenzii este posibilă în următoarele condiții:

Rambursarea comenzii este posibilă în termen de 14 zile in următoarele condiții:

  • daca ne contactati in primele 7 zile: Suma rambursată va fi cea originală;
  • daca ne contactati dupa 7 zile: Se ramburseaza doar 50% din valoarea achitata
  • orice pachet individual sau abonament ce include explicit promovare activă pe social media și motoare de căutare este considerat livrat/onorat din momentul în care această promovare a început

Pentru comenzile plătite cu cardul suma va fi returnată exclusiv pe același card utilizat la tranzacționare, în decurs de 3-30 de zile de la acceptarea restituirii.

BUNURI/SERVICII pentru care nu se asigură dreptul de retragere

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.1. Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după începerea Contractului cu Vânzătorul – mai ales abonamente la servicii digitale ce includ pachete de marketing prin terțe părți (precum furnizarea de publicitate) ce nu pot fi returnate;
7.1.2. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
7.1.8. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice ce se consideră desigilate/consumate după livrarea electronică;
7.1.9. furnizarea de materiale digitale, periodice şi reviste în format digital;
7.1.10. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

7.2. In cazul produselor digitale cu plata lunară ce includ promovare prin terțe părți plățile sunt finale, sumele plătite nu pot fi rambursate în nicio situație, indiferent de metoda de plată. Pentru produsele digitale cu plata anuală ce includ promovare prin terțe servicii, va fi rambursată suma plătită minus echivalentul perioadei deja trecute la finalul lunii când a fost acceptată anularea serviciului. Timpul deja trecut va fi cuantificat în luni calendaristice, cu un minim de 1 lună, rotunjit la următoarea lună în sus. (De exemplu dacă acceptul vine la 3 luni și o săptămână va fi rambursată suma inițială minus 4 luni, deci echivalentului sumei inițiale împărțit la 12 înmulțit cu 8).

Confidențialitate

8.1. S.C. Niuvo Internațional S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.
8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
8.3. Prin transmiterea de informațîi sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifică, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. S.C. Niuvo Internațional S.R.L. nu va constitui subiect de obligății referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
8.4. Prin înscrierea în baza de date a S.C. Niuvo Internațional S.R.L. , Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai S.C. Niuvo Internațional S.R.L. : furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agențîi de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care S.C. Niuvo Internațional S.R.L. poate dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor etc.

Publicitate

9.1. Newsletterele și publicitatea S.C. Niuvo Internațional S.R.L. pot fi transmise/efectuate prin intermediul unor terțe părți, parteneri specializați și agreați de S.C. Niuvo Internațional S.R.L. . Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor precum și expunerea publicului larg la Conținut.
9.2. În momentul în care Clientul își crează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.
Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:
9.2.1. prin contactarea S.C. Niuvo Internațional S.R.L. în acest sens.
9.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.
9.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.
9.4. Clienții care au optat pentru soluția de Programări online sunt implicit de acord să fie contactați prin intermediul platformei, a poștei electronice și a telefonului inclus în formularul de comandă, de către membri ai publicului larg în scopul inițierii contactului în scopul stabilirii unei programări.

Facturare – Plată

10.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.ExpertCoach.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
10.2. Prețul, modalitatea de plată. recurența abonamentelor și termenii de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligăția Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului o factură aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de S.C. Niuvo Internațional S.R.L., precum şi pentru orice alte plăti aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul sau.
10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în meniul Administrare.
10.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul sau, va deține o evidență a facturilor emise de S.C. Niuvo Internațional S.R.L., putându-le salva și arhiva la rândul sau în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.
10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către S.C. Niuvo Internațional S.R.L. în Contul sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul sau.
10.7. În cazul în care aceste informațîi sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzeci și opt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: admin@expertcoach.ro

Livrarea electronică

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Serviciile către Cumpărător în termen de maxim 24 de ore și pe perioada asigurată de lungimea abonamentului (lunar/anual) apoi să permită reînnoirea manuală din cadrul platformei. Vânzătorul nu garantează livrarea continuă a publicității online efectuate prin intermediul firmelor colaboratoare, un număr minim de vizite sau rezultate ale oricărui tip de abonament ce include acest Serviciu. Vânzătorul se angajează însă să livreze la cerere oricărui client un raport cu efectele acestor tipuri de Servicii.

11.2 În cazul Bunurilor fizice, comanda este confirmată telefonic în maxim 2 zile calendaristice și acestea vor fi expediate în maxim 4 zile calendaristice după această confirmare.

Garanții

12.1. Toate Bunurile/Serviciile comercializate de către S.C. Niuvo Internațional S.R.L., cu excepția bunurilor fizice resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

Răspundere

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.
14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsură permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.
14.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existența la dată creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la dată plasării Comenzii.
14.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.
14.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificăți oricând de către S.C. Niuvo Internațional S.R.L. , aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la dată afișării în Site.Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăti online.

Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri

15.1. Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunile “Întrebările și răspunsurile clienților” și “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.
15.2. În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusiva, perpetuua, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifică, adapta, publică, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.
15.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:
– să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimbă (preț sau oferte promoționale) sau informații care țîn de modul desfășurării Comenzii;
– să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);
– să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
– să se asigure de încadrarea corectă a conținutului introdus pe Site astfel: orice Întrebare va fi înscrisă în secțiunea “Întrebările și răspunsurile clienților”, și orice Review va fi înscris în secțiunea “Review-uri”;
– să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marca comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
– să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
– să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
– să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială că și Vânzătorul;
– să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțînă materiale de natură publicitară;
– să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul că mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.
15.4. Pe lângă o evaluare realistă critică, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adaugă și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influență Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.
Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii ce înscriu Review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respectă următoarele reguli:
– fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;
– fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;
– fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;
– fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială că Vânzătorul.
15.5. Când un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător că având un conținut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termeni și Condiții Site. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.
15.6. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspendă posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în secțiunile “Întrebări și răspunsuri ale clienților” și “Review-uri”.
Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție transmiterea unui e-mail la adresa admin@expertcoach.ro. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.1. S.C. Niuvo Internațional S.R.L. este scutita de înregistrarea în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal conform DECIZIE nr. 200 din 14 decembrie 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea ANSPCDP.
16.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, S.C. Niuvo Internațional S.R.L.are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.
16.3. Scopul colectării datelor este:
– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și/sau serviciile achiziționate,
– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)
– de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului.
16.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă Cumpărătorul declara și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a Niuvo Internațional, și își da acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 16.3.
16.5. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.
16.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Mun. București, Splaiul Independenței nr. 273, Etaj 3, Corp 3, Sector 6 în atenția S.C. Niuvo Internațional S.R.L. , va puteți exercită, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.
16.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa Mun. București, Splaiul Independenței nr. 273, Etaj 3, Corp 3, Sector 6, în atenția S.C. NIUVO INTERNAȚIONAL S.R.L. , va puteți exercită dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:
16.7.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
16.7.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;
16.7.3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
16.8. De asemenea, S.C. Niuvo Internațional S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 16.3., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, tele-marketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor noastre, asigurători.
16.9. Prin completarea în formularul de comandă pe Site a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activității de creditare, Cumpărătorul își exprimă expres consimțământul că persoanele juridice cu care S.C. Niuvo Internațional S.R.L. a încheiat parteneriate în vederea oferirii produselor prin credit să prelucreze datele personale ale acestuia în evidențele proprii în scopul efectuării analizei de credit și să le transmită în vederea consultării informațiilor înregistrate pe numele Cumpărătorului în baza de date a Biroului de Credit.
16.10. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și că urmare a unor cereri expres formulate.

Forță majoră

17.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.
17.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabilă – Jurisdicția

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între S.C. Niuvo Internațional S.R.L. și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din Municipiul București.

Ce date personale colectăm și în ce scop

Comentarii

Vizitatorilor le este înregistrat IP-ul și date despre browser-ul utilizat pentru o perioadă de minim 30 de zile pentru a preveni atacurile informatice la adresa site-ului și a clienților noștri, precum și pentru prevenirea poștei electronice nesolicitate (spam).

Media

Toate articolele și pozele asociate articolelor încărcate pe site trebuie să fie originale, scrise de dumneavoastră în calitate de coach sau preluate cu mențiunea sursei originale detaliind drepturile de utilizare (copyright). Vizitatorii pot descărca și extrage informații legate de unde au fost preluate pozele deci vă recomandăm să eliminați datele de EXIF din pozele personale.

Formularele de Contact

Cookies

Atunci când vă autentificați, cumpărați un abonament sau lăsați un comentariu pe pagina www.expertcoach.ro aveți opțiunea de a salva datele introduse în formular într-un fișier de tip cookie în browser-ul folosit – acest lucru facilitează reutilizarea acestor date la următoarea vizită. Acestea au durata de expirare de 2 săptămâni pentru autentificare, restul expiră după 1 an. Pe pagina de autentificare, de asemenea, se stochează un fișier de tip cookie temporar pentru a verifica dacă browser-ul utilizat acceptă fișiere de tip cookie – este doar temporar și expiră la închiderea acelui browser. Când publicați sau editați un articol, este stocat un fișier de tip cookie pentru 24h pentru a marca la ce articol ați lucrat.

Conținut inclus de pe alte domenii

Conținutul inclus de pe alte domenii (cum ar fi clipuri video, imagini, articole et cetera) se comportă ca și când ar fi vizualizat direct pe acele domenii deci vă recomandăm să verificați condițiile lor de monitorizare și date colectate.

Scroll to Top