Standardele ExpertCoach.Ro

ExpertCoach.ro este o platformă unde se întâlnesc persoanele care au făcut din pasiune o meserie și care au ca scop sa fie alături de clienți în condiții de etică.

Această platformă a fost creată în scopul de a promova arta, știința și practica în coachingul profesional. 

ICF definește coachingul drept un parteneriat cu clienții într-un proces provocator si creativ care îi inspiră să-și maximizeze potențialul personal și profesional. 

Condițiile minime de participare sunt:

  • 60 ore training specializat atestat printr-o diploma recunoscuta
  • 100 ore de coaching
  • 10 ore de mentorat
  • 2 recomandări
  • demonstrarea următoarelor competențelor de coaching

1. Respectarea principiilor etice si a standardelor profesionale – Înțelegerea principiilor etice și a standardelor de coaching și capacitatea de a le aplica adecvat in toate situațiile de coaching.

2. Stabilirea acordului de coaching – Capacitatea de a înțelege ce se cere într-o anumită interacțiune de coaching si de a încheia un acord cu noul beneficiar privind procesul si relația de coaching.

3. Construirea unui climat de încredere și respect – Capacitatea de a crea un mediu sigur, de susținere, care sa creeze încredere și respect reciproc.

4. Prezența în coaching – Capacitatea de a fi pe deplin conștient și de a crea relații spontane cu beneficiarul, folosind un stil deschis, flexibil și încrezător.

5. Ascultarea atentă – Capacitatea coachului de:

  • a se concentra intru totul pe ceea ce spune si nu se spune beneficiarul
  • a intelege sensul a ceea ce se spune in contextul celor dorite de beneficiar si
  • a sustine exprimarea de sine a beneficiarului.

6. Adresarea de întrebări pertinente – Capacitatea de a pune întrebări ce scot la lumină informații care aduc maximum de avantaje relației de coaching și beneficiarului.

7. Comunicarea directă – Capacitatea de a comunica eficient in timpul sesiunilor de coaching, folosind un limbaj care sa aibă cel mai mare efect pozitiv asupra beneficiarului.

8. Stimularea conștientizării – Capacitatea de a integra si aprecia corect informații din diverse surse, interpretându-le într-un mod care să ajute beneficiarul la o mai bună înțelegere și, prin aceasta, la obținerea rezultatelor convenite.

9. Proiectarea acțiunilor – Capacitatea de a crea împreuna cu beneficiarul, in timpul coachingului și în situații de activitate și viață, prilejuri de învățare continuă și de noi acțiuni care să conducă în modul cel mai eficient la rezultatele de coaching convenite.

10. Planificarea si stabilirea obiectivelor – Capacitatea de a dezvolta și respecta împreună cu beneficiarul un plan eficient de coaching.

11. Urmărirea progreselor și responsabilizarea – Capacitatea de a se concentra pe ceea ce este important pentru beneficiar, lăsându-i acestuia responsabilitatea acțiunii.

Sursa: codul etic ICF disponibil la https://coachfederation.org/code-of-ethics

Scroll to Top